Odd Inn - Naturupplevelser i världsnaturarvet

Vi erbjuder:

  • Övernattning i lägenheter och grupprum
  • Lokaler för: Bröllop, konferenser, utbildning, kurser och läger
  • Elstolpplatser för caravan - Wc, dusch, kök
  • Naturupplevelser och bra fiskevatten


Reserveringar och förfrågningar:
Tel. +358 (0)45 1195 155
info@oddinn.fi